Kirkens historie

Pinsekirken Svendborgs begyndelse.

Den 7. oktober 1926 mødtes en gruppe kristne mennesker fra Svendborg og omegn. De var døbt og kendte Bibelen vældigt godt. Efter et nyligt veloverstået besøg af en delegation fra storbyen København, var de blevet sat grundigt ind i Bibelens sandheder og de var selv opsat på at danne en pinsemenighed i Svendborg.

Gruppen bestod af både kvinder og mænd. Apoteker Rasmussen fra Hesselager, og vaskeriejer Wørmer fra Svendborg dannede sammen med missionær Marius Andersen den første menigheds ledelse.

Til at starte med foregik søndagsgudstjenesten rundt omkring i private hjem (husmenigheder), men snart voksede der en egentlig menighed op. Efter få år lejede kirken sig ind i et lokale i Bagergade. Samlingspunktet trak mange mennesker til, en del kom til tro og blev døbt.

I 50erne var Pinsekirken Svendborg en blomstrende menighed. Menigheden rummede bl.a. en stor ungdomsflok, et strengekor og en søndagsskole for byens børn. Efter nogle år købte menigheden sit eget hus i Møllergade - nede ved dammen. Prøsten og lederen var på det tidspunkt Johannes Parkinde.

I slutningen af 60erne rejste mange fra menigheden og byen. Man besluttede derfor at sølge huset, og mødtes igen i private husmenigheder. Menighedens pastor var Marinus Lund, som kom rejsende fra Pinsekirken i Odense hver søndag.

En noget sløj tid for kirken, men heldigvis skete der en vending. Nye folk flyttede til Sydfyn, og de følte sig kaldet til at tjene Gud og kirken i Svendborg.

- Annette og Anders Ova kom fra Norge. Lisa og Preben Ågren kom fra Sverige. De nye tiltrængte kræfter udvirkede, at menigheden igen kunne etablere sig i en kirkebygning. Adressen blev Valdemarsgade 40. Den gamle villa blev indrettet med både sal og mødelokaler.

Året efter, i 1972 kom 50 unge kristne fra hele landet på besøg i 2 uger. Overalt i Svendborg blev der spillet, sunget og vidnet om Jesus Kristus. Efter besøget voksede menigheden støt og godt. Anders Ova blev indsat som kirkens præst og Preben Ågren som ældste og en del af lederskabet. Lokalerne i Valdemarsgade blev for små, og ledelsen så sig om efter et nyt sted - denne gang valgte man en byggegrund.

I 1976 blev kirkebygningen på Svinget 2 indviet, og den kirke har siden betjent Svendborgs borgere. Anders Ova var menighedens præst i 20 år, indtil han i 1996 flyttede med sin hustru til Mariager, og blev lærer på højskolen der. Preben Ågren rejste siden sammen med sin hustru til Vejle, hvor de etablerede Lukasskolen. I tiden efter betjente de menigheder i København, Silkeborg og Haderslev som præstepar.

Trosgrundlag

En Frikirkes grundlag er ”Den Apostolske Trosbekendelse”

”Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.”

jesus med kors

Om gudstjenesten

En gudstjeneste i Pinsekirken Svendborg foregår søndag formiddag klokken 10.30, og alle er velkommen. I kirkesalen er 100 siddepladser og et podium, hvor præsten og mødelederen står. Stemningen er uhøjtidelig, og du vil opleve åbenhed og venlighed.

Grundlaget i Pinsekirken er Bibelen. Pinsekirken og Folkekirken er "2 sider af samme sag" og forskellen på de to kirkesamfund ligger primært i måden at praktisere tro på. Eksempel: I Pinsekirken er menigheden engageret og aktiv under gudstjenesten, ordet er momentvis frit, alle kan bede højt og udtrykke sig personligt.

Musik er en stor del af Pinsegudstjenesten. Mange af de sange, der synges er fra Den Danske Salmebog, mens andre er rytmiske lovsange*. Akkompagnementet kan variere meget, men Pinsekirken Svendborg nyder godt af en menighed med mange dygtige musikere. Her er bl.a. en basguitarist, en trommeslager og en pianist.

Ved hver gudstjeneste prædikes over relevante tekster fra Bibelen, og de sættes ind i relevante sammenhænge enhver kender fra livet og dagligdagen. Jævnligt vil der være nadver og mulighed for forbøn. Fællesskabet i Pinsekirken er vigtigt og mennesker bakker op om hinanden med omsorg og forbøn, både i og udenfor kirken.

Under en Pinsegudstjeneste har familier med små børn mulighed for at trække ind i legerummet. Her kan der leges, og de(n) voksne kan lytte til alt der sker i kirkesalen via en højtaler. For de større børn

arrangeres der hver søndag børnekirke. I børnekirken er der både film, aktiviteter og guf + et par voksne, der er gode at snakke med.

I Pinsekirken Svendborg er der typisk mellem 40-60 fremmødte til en gudstjeneste. Skaren er mangfoldig, både når det gælder alder, køn, sprog, baggrund, nationalitet m.m. En af grundene til det er, at Pinsebevægelsen på verdensplan kun overgås af en enkel kristen retning; nemlig katolicismen.

Ved behov for tolkning kan dette tilbydes. Typisk på engelsk.

Alle gudstjenester i Pinsekirken Svendborg er levende, varme og personlige. Enhver har sin frihed, og forvalter selv både tid, kræfter og midler. I Pinsekirken Svendborg er du altid velkommen som den du er, også selvom du bare er nysgerrig.

 

*En frikirke er en kirke, der er økonomisk uafhængig af Staten og Folkekirken. Frikirker er ikke underlagt en statslig kontrol fra Kirkeministeriet og er heller ikke støttet af Staten. En frikirke er som ordet siger; fri. Den udformer selv sine gudstjenester og aktiviteter. Pinsekirken tager afsæt i Pinsebevægelsen.

Pinsebevægelsen er en verdensomspændende kristen karismatisk bevægelse. Den opstod først i 1900 tallet og har i dag mere end 250 millioner tilhængere. I Danmark kendes bevægelsen primært fra de to frikirkesamfund; Pinsekirken og Apostolsk Kirke.

*Lovsang: Skriftligt eller mundtligt udtryk for kærlighed, begejstring, hyldest, glæde el.lign. rettet mod Gud, Jesus Kristus og Helligånden.